Dia Brand-Joggala

Historie

I ben heit obend dohanna en Narrastall komma, aus am Amtsblättle hen Ihr`s ja au scho vernomma, om Eich a nuia Massgagrubba zu präsendiera. Sia isch richdig schea......wiascht, des koa i Eich garandiera. „Dia Brand-Joggala“ wird osr Noama sei, mitmacha kennat älle, ob jong odr alt, groaß odr kloi. Dr Sage noch war er a ganz bäser Mo, was ma an osrer Mask au deitlich säa ko! Er war Jäger ond Köhler ond lebte em Wald Ond war wirklich a graussliga Gestalt. Seine Dienschtherra dia ärgert er oft bis aufs Bluat, ond seine Mägd ond Knecht ploagt´r, wenn´r nachts om ois no zendla duat. Er war wiascht ond a ganz hagabiachigr Mo, drom zendat ma au noch seim Dod sei`n ganza Bäddl oa. Ma mecht ällas äba, Hof ond Guat, em Glauba, dass der Kerl dann au a Ruah gäba duat. Doch weit gefählt, der spukt heit no en de Wälder rom; Drom a guadr Rat: Guggat Eich em Wald efders mol om, denn z´moal schdoad er hendr Eich, der bäse Mo ond moalt Eich an schwarza Bagga noa. Doch nun laß i Eich net länger verharra, begrüßat mit mir ein Brand-Joggale der Röhlinger Sechtanarra.

Häsbeschreibung

Faschings-Gesellschaft Röhlinger-Sechta- Narren e.V.

Gruppentyp Brauchtum

Zum Verein